Els objectius principals de l'entitat són els següents:

  • Mantenir contacte directe amb l'Administració Pública per temes relacionats amb la interpretació de llengua de signes i donar tot el suport necessari per incentivar la participació de la figura del/la professional ILS-GI en tots els àmbits.
  • Promoure i, si s'escau, desenvolupar tot tipus d'iniciatives i activitats relacionades amb el foment i el reconeixement de la professió d'ILS-GI, tant en l'àmbit nacional com internacional.
  • Dur a terme totes aquelles activitats adreçades a garantir la formació de l'ILS-GI, així com la seva actualització i adequació a les necessitats de la professió.
  • Establir relacions de col·laboració favorables a la professió d'ILS-GI.

La nostra entitat representa i defensa els interessos dels/les intèrprets de llengua de signes i guia-intèrprets de Catalunya.